WOCOMP s.c. - Doradztwo Podatkowe


Edward Wojciechowski i Piotr Wojciechowski

Doradcy Podatkowi nr wpisu 06297 i 06296

85-125 Bydgoszcz, ul. L. Solskiego 2
tel. 523-752-752, fax 523-752-777
e-mail :  biuro@wocomp.pl 


Kancelaria otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 i 17-20


Dostęp do serwisu dla klientów :   WEJŚCIE  


Udzielamy porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych.

Prowadzimy księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych:
- podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
- księgi rachunkowe.

Sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe.

Występujemy w charakterze pełnomocnika w postępowaniu:
- przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej,
- w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych.

Sporządzamy:
- listy płac, deklaracje, raporty i wpłaty ZUS,
- sprawozdania statystyczne,
- wnioski kredytowe i projekty inwestycyjne.


Aktualizacja : 20 lutego 2010 r.
Autor : Piotr Wojciechowski
Moje :  maratony 
© MARAGA