WOCOMP s.c. - Doradztwo Podatkowe


Piotr Wojciechowski i Agata Giełczyk

Doradca Podatkowy nr wpisu 06296
NIP 953-10-08-602, REGON 090001848

85-125 Bydgoszcz, ul. L. Solskiego 2
tel. 52 3-752-752
e-mail :  biuro@wocomp.pl 


Kancelaria otwarta w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek   -   8 - 15
wtorek i czwartek   -   8 - 20


Dostęp do serwisu dla klientów :   WEJŚCIE  


Udzielamy porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych.

Prowadzimy księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych:
- ewidencje przychodów,
- podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
- księgi rachunkowe.

Sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe.

Występujemy w charakterze pełnomocnika w postępowaniu:
- przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej,
- w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych.

Sporządzamy:
- listy płac, deklaracje, raporty i wpłaty ZUS,
- sprawozdania statystyczne,
- wnioski kredytowe i projekty inwestycyjne.


Aktualizacja : 09 lutego 2022 r.
Autor : Piotr Wojciechowski
© MARAGA